Binnenkort bouwaanvraag digitaal indienen

Vanaf 1 juni kan men in zes Vlaamse steden en gemeenten een bouwaanvraag digitaal indienen. Volgens de Vlaams ministers Philippe Muyters en Geert Bourgeois wordt het indienen en opvolgen van een vergunning sneller, eenvoudiger en transparanter.

De komst van de digitale bouwaanvraag werd al eerder aangekondigd. Aanvankelijk was er sprake van een introductie eind 2012, maar het werd uiteindelijk dus juni 2014. Vanaf dan is de digitale bouwaanvraag beschikbaar in Antwerpen, Brasschaat, Balen, Dendermonde, Mechelen en Wetteren.

Door de digitale verwerking versnelt en vereenvoudigt de procedure. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online vragen formuleren of hun advies verstrekken. Hierdoor verloopt de procedure niet alleen eenvoudiger en transparanter, maar komt het ook de kwaliteit van de vergunningverlening ten goede.